/Tag: SBRCURnet

Man van het water met een brede visie

Auke was mijn collega-projectmanager bij SBRCURnet. Door zijn baan bij SBRCURnet heeft hij een brede visie ontwikkeld op de Nederlandse Grond-, Weg- en Waterbouwsector. Hij weet hoe de sector in elkaar zit, wat hem zal helpen bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Door zijn huidige baan bij GWW-aannemer Van den Herik staat hij dichtbij de praktijk. Kortom, een man van het water die weet waar hij het over heeft! Robber Drieman, [...]

2018-11-26T16:15:20+00:00 16 maart 2015|Tags: , , |

Specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten

Kunstharsgebonden gietvloeren worden veel toegepast als decoratieve vloerafwerking. De esthetica speelt daarbij een belangrijke rol. Het ontbrak evenwel aan objectieve criteria op basis waarvan esthetische eisen overeengekomen kunnen worden dan wel waaraan de gerealiseerde vloer kan worden getoetst. Met deze richtlijn wordt invulling gegeven aan deze leemte. Bij een beoordeling volgens deze richtlijn wordt geen rekening gehouden met mogelijke voorwaarden die voortvloeien uit technische eisen, zoals bijvoorbeeld de reinigbaarheid of [...]

2017-01-22T20:11:10+00:00 1 juni 2014|Tags: , , |