Baggerbaan, topwerk

//Baggerbaan, topwerk

Baggerbaan, topwerk

2017-01-22T20:11:10+01:00 8 oktober 2014|Tags: , , |

Maslow, een bekend theoreticus van de psychologie, benoemt vijf verschillende behoefteniveaus in een piramidestructuur. De behoefte aan zelfverwerkelijking staat aan de top van die piramide en is het hoogst haalbare voor een mens. Zelfverwerkelijking kan plaatsvinden als je weet waar jouw passie ligt. Ik heb geleerd van mijn carrièreswitch richting de waterbouw dat juist deze kant belangrijk is als je het optimale uit jezelf en je werk wilt halen.

De piramide van Maslow is een door Abraham Maslow in 1943 gepubliceerde hiërarchische ordening van behoefte

Het draait niet om de knikkers

Het (ver)kennen van deze menselijke eigenschappen is de basis van mensen om te groeien en ontwikkelen, zodat je optimaal kunt presteren. Daarom liggen juist hier de mogelijkheden om het verschil te maken. Het mooie hiervan is, dat hiervoor geen investering in de vorm van geld nodig is, maar een investering in jezelf, die zich altijd gaat uitbetalen. Het draait om het spel, niet om de knikkers.

In Nederland kunnen wij onszelf gelukkig prijzen dat de eerste twee behoefteniveaus vervuld zijn. Want het begint bij de basis. De eerste levensbehoefte en ‘bestaanszekerheid’ als vervolgstap. Daarna zijn er nog twee andere behoeften die vervuld moeten worden voordat we bij zelfverwerkelijking komen. Het gaat om de behoefte aan sociaal contact, dus de behoefte om begrepen te worden.

Jammer genoeg heerst in de bouwsector juist vaak een cultuur van onbegrip en wantrouwen. Ook het niveau volgens Maslow hierboven, de erkenning op grond van kwaliteiten en waardering krijgen, ontbreekt vaak. Pas daarboven, op het hoogste niveau van de zelfontplooiing kun je je talenten echt optimaal benutten en dan bijvoorbeeld werken aan het verminderen van faalkosten, want daar schort het jammer genoeg nog te vaak aan in de bouw.

Spelregels in de bouwsector

Eén van de belangrijke basisvoorwaarden om begrepen te worden of erkenning te krijgen is samenwerking. Voor goede samenwerking is het belangrijk dat de spelregels duidelijk zijn, en het speelveld eerlijk. Dat zorgt ervoor dat iedereen goed kan worden begrepen. Dat is dé voorwaarde om goed te kunnen samenwerken. Ondanks dat ik nog maar een paar weken werk voor Van den Herik, heb ik dat wel al geleerd.

Bijvoorbeeld toen ik me bezig ging houden met de vraagspecificaties van UAV-GC contracten. Daar kom je regelmatig richtlijnen en aanbevelingen tegen van SBRCURnet. Zo’n richtlijn of een boek zoals de Rock Manual zorgt ervoor dat de verschillende partijen, opdrachtgever en opdrachtnemer, dezelfde uitgangspunten gebruiken bij ontwerp en uitvoering. Met andere woorden, men zorgt hiermee ervoor dat dezelfde spelregels gelden voor iedereen. Deze documenten creëren een werkomgeving waarin een ieder met vertrouwen in elkaar vanuit zijn de eigen rol of positie kan werken. Dan gaat samenwerking een meerwaarde opleveren en kun je werken vanuit jouw kwaliteiten!

Volg je passie!

Maar het allerbelangrijkste is dat u met uw talenten op de juiste plaats zit. Dat de kennis en kunde die iemand heeft goed wordt benut. Ik heb ontdekt wat past bij mijn overtuigingen en drijfveren: zorgen dat Nederland veilig is tegen het wassende water, dat is mijn passie. Ik heb de overstap gemaakt naar een baggerbaan, nadat ik een prachtig jaar heb beleefd bij SBRCURnet.

Ik hoop een mooie toekomst tegemoet te gaan bij één van Nederlands mooiste en oudste waterbouwers. Ik heb mijn hart gevolgd en mijn passie gevonden, de waterbouw. Ik wil mijn talenten inzetten om uw voeten droog te houden. Weet jij al waar je jouw talenten voor wilt inzetten?

Als je weet waar je passie ligt, wat je talenten zijn, dan creëert SBRCURnet de randvoorwaarden waarin deze tot bloei kunnen komen. En wij bij Van den Herik? Wij zorgen voor de veilige en droge omgeving waar al uw persoonlijke bezittingen beschermd zijn tegen het altijd wassende water in ons mooie Nederland!

Deze blog is eerder verschenen op de site van SBRCURnet