Bouw is niet innovatief, maar daarom wel vooruitstrevend?

//Bouw is niet innovatief, maar daarom wel vooruitstrevend?

Bouw is niet innovatief, maar daarom wel vooruitstrevend?

2017-01-22T20:11:11+01:00 31 oktober 2013|Tags: , , |

Innovatie is geldverkwisting. Althans, als je kijkt naar een groot deel van de gevallen. Veel innovaties zijn niet geschikt voor toepassing in het dagelijks werk. En vervolgens blijven ze diep verscholen liggen op de zolder van een bedrijf; tussen alle andere pilots.
De kinken in de kabels in het innovatieproces zorgen ervoor dat innovaties niet in de praktijk worden gebracht. Bovendien is de bouw de minst innovatieve sector. Misschien hebben wij met z’n allen ingezien dat innovatie geldverspilling is? Is de bouw dan heel vooruitstrevend door niet te investeren in innovatie? Nee, in tegendeel: innovatie in de bouwsector is wel degelijk nodig! Uit ander onderzoek blijkt namelijk dat bedrijven beter presteren door innovatie: ze groeien harder én versterken hun concurrentiepositie.

Geldverspilling

Eén opgave waar de bouwsector voor staat is het efficiënter maken van de huidige bouwprocessen. Geldverspilling in de bouwsector is aan de orde van de dag. Gemiddeld 10% van de kosten in een bouwproject bestaan uit faalkosten. Als we het geld zouden verbranden in een kachel hadden we er in elk geval nog warmte voor terug. Nu krijgen we helemaal niks. Innovatie kan helpen deze verspilling tegen te gaan.

De Wederopbouw

Daarnaast staat de toekomst van de bouw voor een nog uitdagendere opgave. Een groot deel van de infrastructuur in Nederland stamt uit de tijd van de wederopbouw. Omdat het einde van de (technische) levensduur in zicht komt, is deze infrastructuur toe aan (groot)onderhoud of vervanging. Ook voldoet in een aantal gevallen de infrastructuur niet meer aan de huidige moderne eisen. Daarom is aanpassing of verwijdering noodzakelijk. Om deze vervangingsopgave te kunnen realiseren, zijn innovaties op verschillende terreinen nodig.

Verduurzaming

Hier komt bij dat we als bouw in den brede zin ook te maken hebben met een extra opgave. Eén waar we als gehele maatschappij voor staan: verduurzaming. Belangrijk voor onze sector zijn in dit verband vraagstukken met het oog op de circulaire economie (hoe gaan we zo zuinig mogelijk om met energie en grondstoffen). Hierbij kan de bouw kijken naar alle materialen die ingezet worden, mede in verband met de toekomstige schaarste. Ook hier is innovatie nodig!

Nieuw: Het Innovatietransferium

Willen we innovatie echt in praktijk brengen, en er zoveel mogelijk aan verdienen, dan hebben we een open, transparante werkwijze nodig. Een proces dat de kinken in de kabels wegneemt. Wie iets nieuws ontwikkeld, moet snel helder hebben hoe deze innovatie kan worden ingezet. En wie voor een antwoord op een vraag een nieuwe oplossing nodig heeft, moet hier sneller over kunnen beschikken. Alleen zo kunnen we de grote opgaven waarvoor we als sector staan tackelen.
Om u, en andere partijen in de bouw op weg te helpen is het Innovatietransferium ontwikkeld. Een onafhankelijk online platform waar opdrachtgevers en marktpartijen hun vragen en ideeën kunnen plaatsen. Hier kunt u 24 uur per dag verbindingen leggen (matchmaking).

Innovatie geldverkwisting?

Niet als we hier met zijn allen op de juiste wijze mee omgaan. Het innovatietransferium biedt u volop kansen voor het bedenken van oplossingen voor de vraagstukken waar we nu en in de toekomst voor staan. Laten we deze kansen pakken, en gericht innoveren!

Deze blog is eerder verschenen op debouwcampus.nl