//CO2-prestatieladder is papieren verificatietijger

CO2-prestatieladder is papieren verificatietijger

2018-11-05T13:37:46+01:00 6 juli 2015|Tags: , , , |

Den Haag – Heeft u wel eens gehoord van de CO2-prestatieladder? Ik wel, dacht ik. Vol ambitie begon ik aan mijn eerste project als werkvoorbereider bij een middelgrote aannemer in de waterbouw. Hoe toepasselijk dan ook dat ik mocht beginnen met het eerste project waarbij wij op het hoogste CO2-ambitieniveau hadden ingeschreven!

Vol enthousiasme ging ik aan de slag. Maar helaas is de dagelijkse situatie niet zo rooskleurig. Teleurgesteld moest ik constateren dat deze CO2-prestatieladder exemplarisch is voor de bouwsector en dat deze ladder meer en meer is verworden tot een papieren tijger. De obesitas van deze tijger begint schrikbarende vormen aan te nemen. Waar blijft de Partij voor de Dieren, die het opneemt voor deze tijger, die wij als sector beestachtig mishandelen?

Emvi-korting

Ik zal eerst even uitleggen hoe de CO2-prestatieladder werkt. Als een aannemer inschrijft op een werk, kan er een fictieve korting worden verdiend door je CO2-uitstoot te reduceren. Afhankelijk van welke ambitie je toont, kun je een fictieve korting krijgen op de inschrijfprijs. De kans voor een opdrachtnemer om een werk binnen te halen neemt toe naarmate er meer wordt gedaan om CO2 te reduceren. Deze ambitie tot CO2-reductie kan als bedrijf aantoonbaar gemaakt worden door het laten zien van een bedrijfsbreed certificaat of op basis van emvi-criteria op het desbetreffende project. Dit laatste was bij mijn project het geval.

Eigenlijk zou je verwachten dat de CO2-prestatieladder een win-win-winsituatie is voor opdrachtgever (OG), opdrachtnemer (ON) én voor een duurzamere wereld. Jammer genoeg blijkt de praktijk weerbarstiger. Initiatieven om de gww-sector te verduurzamen draag ik, en mijn bedrijf, een warm hart toe, ondanks dat de stijging van de zeespiegel voor waterbouwers een goed verdienmodel is. In potentie kan de CO2-prestatieladder een goed middel zijn om de sector te verduurzamen.

Verantwoording

Helaas zijn we het doel uit het oog verloren. Misschien wel omdat er te veel smog in de lucht zit. De OG dient voor de verantwoording aan het hogere echelon te controleren of alle eisen geverifieerd zijn. De ON moet de emvi-belofte, waardoor hij voordeel bij de aanbesteding heeft gekregen, op papier aantoonbaar te maken. Het écht streven naar een duurzame gww-sector verdwijnt in dit proces van verificatie (te vaak) naar de achtergrond.

Ik heb de afgelopen weken veel energie gestoken in het aantoonbaar verifiëren van alle eisen. Echter, de eisen met betrekking tot de CO2-besparingen die voor dit project zijn aangetoond zouden ook zonder de CO2-prestatieladder worden uitgevoerd. Als aannemer zijn we namelijk niet te beroerd om ontwerp-optimalisaties te realiseren die besparen op materialen, kosten en (als gevolg daarvan ook op) CO2-uitstoot. Hierdoor is op papier een verschil gemaakt op het gebied van CO2-vermindering door de prestatieladder. De extra energie die dit alles vergt kan ik echter beter in de praktijk steken, om zo echt te werken aan een duurzamere wereld!

Ik heb de oplossing niet, maar de oorzaak weet ik wel. Iedereen is bezig om op papier alles op orde te hebben. Alleen de praktijk laat zich niet altijd goed vastleggen op papier. Als ik ervoor zorg dat ik op papier alles verifieer, betekent dit nog niet dat er dan vanzelfsprekend ook een mooi, duurzaam waterbouwwerk is gemaakt. Wat op papier is geschreven, is belangrijker dan wat er staat in praktijk!

Wat ik van de CO2-prestatieladder gehoord had was, dat het een mooi middel is om een goed doel te bereiken. Na een jaar kijk ik er nu wat sceptischer tegen aan. Voor mij was het (be)halen van ambitieniveau 5 voor dit project een papieren tijger geworden. Een tijger die niet meer in het regenwoud kan rondlopen, omdat alle bomen zijn gekapt voor het op papier aantoonbaar maken van eisen.

deze blog is eerder verschenen op de site van Cobouw