//De genderneutrale bouwplaats

De genderneutrale bouwplaats

2018-11-05T15:27:25+01:00 18 augustus 2017|Tags: , , , |

Geen bordje met sekseaanduiding aan de Dixi, in email wordt de aanhef ‘Beste OG’ of ‘Beste ON’ gehanteerd in plaats van ‘beste heer, mevrouw’ en zelfs aan de term bouwvakker valt niet af te lezen met welke letter van de afkorting LGBTQIA de/het persoon in kwestie zich identificeert. Op de bouwplaats is genderneutraliteit al volop aanwezig, maar is de bouwplaats daarmee dan ook het voorbeeld van neutraliteit in z’n algeheel?

 Helaas niet, de praktijk leert anders. En de praktijk die ik dan bedoel gaat niét over de fluitende bouwvakker naar voorbijgang(st)ers die omgevingsmanagement een gehele eigen dimensie geeft. 

Gelijkwaardigheid 

Neutraliteit impliceert dat je elkaar als gelijkwaardig ziet en hier ook naar acteert. En juist in dit laatste zit veelal de crux. We spreken vaak over gelijkwaardigheid, maar in daad is de relatie tussen Opdrachtgever (OG) en Opdrachtnemer (ON) dat helaas nog niet. En als we onze woorden naar daden om willen zetten en echt met de sector stappen voorwaarts willen nemen moet in mijn ogen hier iets in veranderen. 

Stappen voorwaarts, dat kan alleen als je niet het gevoel hebt hele kleine voorzichtig stappen te moeten nemen omdat je continue op fipronil eieren loopt en geen fout mag maken. En dat gevoel heb ik maar al te vaak gehad de afgelopen jaren dat ik gewerkt heb in de aannemerij.  

Mensenwerk 

Hoe komt dat gevoel: waar gehakt wordt vallen spaanders. In elk proces, ook bij een goed beheerst proces, worden fouten gemaakt. En dat gebeurt niet met opzet. Als je passie voor je vak hebt wil je  kwalitatief zo goed mogelijk werk af leveren. Dat niet alles gaat zoals van tevoren bedacht moeten we accepteren. Natuurlijk moeten we dat proberen te voorkomen, maar het is ook een voldongen feit dat fouten blijven voorkomen. Zeker met een toename van complexiteit bij alle nieuwe contractvormen de laatste jaren.  

De wij/zij houding 

Indien geaccepteerd wordt dat fouten gemaakt worden, durven OG en ON transparant te zijn over deze fouten en wordt door de andere partij niet direct een (onterechte) conclusie getrokken. Vervolgens kan aan een adequate beheersmaatregel worden genomen. Ik heb regelmatig zien gebeuren dat door een fout in een klein detail een van de partijen het gevoel kreeg dat zijn (wantrouwend) beeld jegens de andere partij bevestigd werd. Hierdoor werd deze partij zelf weer minder transparant waardoor de andere partij hun (wantrouwende) beeld weer bevestigd zien. Kortom, het wordt weer wij/zij. Weg gelijkwaardigheid, welkom hiërarchische verhoudingen en vechtcontracten. Juist wat we met z’n allen met de Marktvisie trachten te voorkomen. 

Jargon in de bouw en infa 

Waar in de maatschappij een ontwikkeling ontstaat van toenemende aandacht voor genderneutraal jargon, ontstaat op de bouwplaats toenemende aandacht voor gelijkwaardig en daarmee neutraal jargon. Een jargon gebaseerd op wederzijds vertrouwen en met het idee dat fouten maken menselijk is, maar dat ieder naar zijn beste kunnen kwaliteit realiseert.   

Dat is nu nog te weinig het geval. Regelmatig heb ik in de bouwkeet het a4-tje met ‘jargon in de bouw’ (oude tijden) zien hangen. Als we echt willen werken aan gelijkwaardige relatie tussen OG en ON, wordt het ook tijd om ander jargon te introduceren. Daar heeft een medecaptain van Captain Co-Creation nu een mooie aanzet aan gegeven door een nieuw jargon te introduceren.  

In tegenstelling tot veel andere plaatsen in de maatschappij is de vocabulaire en jargon in onze sector al aangepast op neutraliteit. Nu nog de houding! 

Deze blog is gepubliceerd op Cobouw.nl