//GIS en BIM, peper en zout in de bouw!

GIS en BIM, peper en zout in de bouw!

2018-11-05T13:48:02+01:00 7 november 2013|Tags: , , , |

Hoe managet u de berg informatie die elke dag op u afkomt? Data biedt onze maatschappij in overvloed, en die is steeds vaker (online) openlijk en gratis toegankelijk. Hoe selecteren we de juiste informatie voor ons bouwproject? Aangezien BIM en GIS allebei de ‘I’ van informatie in zich hebben, zou dit goed moeten komen!

Het kan en moet beter

Een geoptimaliseerd bouwproces, binnen de geplande datum, waar faalkosten minimaal zijn en de omgeving minimaal hinder ondervindt..
Een gebouw dat perfect op zijn omgeving is afgestemd zodat de gebruiker kan profiteren van een hoge bouwkwaliteit en optimaal op elkaar afgestemde systemen.. Laten we eerlijk zijn, dit kan én moet beter.

Hoe kunnen we er voor zorgen dat dit toekomstperspectief realiteit wordt ?

Daarvoor is het nodig dat de juiste informatie in de juiste vorm op het juiste moment met de juiste kwaliteit en op de juiste plaats aanwezig is. Dáár zit dé uitdaging!

BIM & GIS

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem (GIS). In een GIS model wordt een digitaal model van de omgeving opgebouwd en beheerd. GIS informatie kan van alles omvatten, zoals archeologische vindplaatsen, waar alle leidingen in de grond leggen. Maar ook infrastructuur, woningen, grondsoorten, verontreinigingen, de overstromingskans van het gebied, de hoeveelheid fijn stof per straat, het geluidsniveau. Dus alle informatie die je geografisch aan een gebied kunt koppelen! Zelf een indruk krijgen kan via eduGIS.

Waar een BIM-model vaak object specifiek is, kan GIS een BIM-model verrijken doordat het informatie omvat van de omgeving rond dit object. Het omgevingsmodel kan worden gebruikt voor een breed scala aan verschillende doeleinden. De kracht van een GIS ligt in het vastleggen, combineren, analyseren en presenteren van gegevens met een geografische component. Zo verkrijgen we informatie , die we kunnen inzetten bij de communicatie.

Eindeloos

GIS applicaties worden al voor veel doeleinden gebruikt. Met de huidige beschikbaarheid van satellietbeelden zijn de mogelijkheden eindeloos! Zo wordt gebruik gemaakt van GIS samen met satellietbeelden om de optimale bewatering van de gewassen te bepalen. Maar we kunnen GIS ook gebruiken om het aantal bomen binnen de gemeentegrens te tellen, waarmee de kosten voor het gemeentelijk groenonderhoud beter kunnen worden geschat. Ook voor de bouwwereld biedt een GIS veel mogelijkheden.

Een architect kan met GIS de meest ideale positie bepalen voor het plaatsen van zonnepanelen. In een vroeg stadium is vast te stellen of er acquifers beschikbaar zijn voor het gebruik van warmte- en koudeopslag. Bovendien is eenvoudig te achterhalen waar, en hoe diep er kabels en leidingen door de grond lopen. Wat is de grondwaterstand in de wijk? Bij geluid intensieve locaties is in een vroeg stadium vast te stellen hoe hoog het geluidsniveau zal zijn op de gevel van het gebouw. Hier kunnen de adviseurs in hun ontwerp rekening mee houden!

Integraal samenwerken

GIS helpt knelpunten te voorkomen doordat in een vroeg stadium voor het gehele projectteam relevante informatie zichtbaar is. Zo voorkomt GIS dat ontwerp- en adviesonderdelen onafhankelijk van elkaar aan het werk gaan. Informatie is overzichtelijk beschikbaar voor alle betrokken partijen. Gebruik van GIS in de bouw helpt, net zoals bij BIM, om integraal met elkaar te gaan samenwerken.

In de toekomst zijn BIM en GIS onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een toekomst van een geïntegreerd bouwproces, resultaat binnen de geplande datum, zonder extra kosten door onvoorziene omstandigheden, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving én met een hogere gebouwkwaliteit!

Rotterdam BIMt!

Rotterdam geeft de komende maand het goede voorbeeld met het project Rotterdam BIMt en bij SBRCURnet kunt u regelmatig terecht voor cursussen en informatiebijeenkomsten. Meer weten? Kijk dan op onze BIM projectpagina

Deze blog is geschreven i.s.m. Wouter Notenbomer, projectmanager bij SBRCURnet