//Reply to all; CC @Marktvisie

Reply to all; CC @Marktvisie

2019-11-25T11:54:57+01:00 25 november 2019|Tags: , |

Jan, Pier, Tjores en Corneel die hebben baarden, die hebben baarden, Jan, Pier, Tjores en Corneel die hebben baarden, die hebben baarden. Zij lezen mee! Naast het feit dat Jan, Pier, Tjores en Corneel baarden hebben, werken ze als adviseur voor een grote opdrachtgever. Zoals zo vaak hebben zij samen met tig anderen een CC-mail van een toetscoördinator ontvangen. Van alle ontvangers wordt verwacht dat er ‘input geleverd’ of dat er een ‘toets uitgevoerd’ wordt op het door de opdrachtnemer ingediende ontwerpdocument.

Dit is dagelijkse praktijk. Een mail met in de CC een hoop adviseurs die wel van de klok en klepel gehoord hebben, maar geen overzicht op het gehele project hebben. Vraag je commentaar aan een adviseur, dan krijg je dat ook. Het (ontwerp) kan op het gebied van zijn expertise altijd wel ergens beter. Over de noodzaak, maatschappelijke kosten en impact maakt hij zich geen zorgen. Dat is namelijk niet zijn werk. Vervolgens wordt al het commentaar direct ‘over de schutting gegooid’, vaak zonder context, nuance en ruimte voor discussie. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij aan de andere kant van deze schutting staat, het stuk opvangt en alle (soms tegensprekende) input verwerkt.

De Marktvisie

“Wij willen als sector vanuit een gedeeld perspectief samenwerken aan oplossingen. Daar hoort ander gedrag bij, gericht op samenwerking en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. ”Dit is wat de Marktvisie schrijft. De huidige werkwijze waarbij Jan, Pier, Tjores, Corneel en twintig anderen om input gevraagd wordt, sluit niet aan bij dit perspectief. Het vergroot de tegenstellingen.

Vroeger was alles beter

Oud-topman van Rijkswaterstaat, Jan de Bont schreef hier in de Cobouw dat: “RWS is gegaan van een professionele deskundige ‘doe’-organisatie naar een organisatie die uit veiligheidsoverwegingen risico’s zoveel mogelijk naar de markt overhevelt en vooral veel op processen stuurt.” Ik heb nog niet de leeftijd om te zeggen dat ‘vroeger alles beter was’. Maar de constatering dat er heden ten dagen ‘te veel op processen wordt gestuurd’ daar ben ik het hartgrondig mee eens. Eén van die processen is dat Jan, Pier, Tjores, Corneel en twintig anderen om input voor de toetsing van documenten gevraagd wordt.

Over de schutting

Stop deze CC-werkwijze. Laat niet iedereen zijn plasje over een document doen. Deze werkwijze zorgt voor een focus op zaken waar we het over oneens zijn. Futiliteiten waar onenigheid over bestaat zorgt voor een verstoorde samenwerking, terwijl er al voor 99% overeenstemming is. Dan gaat veel tijd en energie op in het weerleggen van ‘de tegenstanders’ argumenten. Het echte gesprek over het gewenste ontwerp wordt niet gevoerd.

Werk met een klein (inhoudelijk) kundig én beslissingsbevoegd team. Een team dat echt keuzes mag maken, zonder dat de accountant in de nek hijgt. Dat verbetert de samenwerking én het resultaat.

Dit is mijn Reply to all richting opdrachtgevers.

deze blog is eerder verschenen op cobouw.nl