/, Waterschapsverkiezingen 2015/Waterschapsverkiezingen zijn belangrijk voor de bouw

Waterschapsverkiezingen zijn belangrijk voor de bouw

2018-11-19T20:59:42+01:00 13 maart 2015|Tags: , , |

Regelmatig blog ik over verschillende onderwerpen binnen ons mooie vakgebied van de waterbouw. Wij als GWW-sector helpen Nederlanders droge voeten te houden,en zorgen voor voldoende en schoon. Maar bij het realiseren hiervan zijn wij als bouwsector ook onlosmakelijk vervlochten met werkzaamheden van de waterschappen. Voor veel bouwprojecten bent u namelijk als opdrachtnemer afhankelijk van het waterschap. Toch is het vaak onbekend wat een waterschap precies doet en waarvoor u dus binnenkort uw stem moet uitbrengen.

Vergunningen

waterschapsverkiezingen

Gaat u werkzaamheden uitvoeren in de nabijheid van een dijk? Wilt u een sloot dempen of een duiker aanleggen? Een steiger of bruggetje bouwen? Groenvoorziening aanbrengen langs uw oever of een weg? Wilt u grondwater gebruiken of bent u van plan om afvalwater te lozen op oppervlaktewater? Voor al deze bouwprojecten heeft u een vergunning van het waterschap nodig.

Handhaving

Maar het waterschap doet meer. Een tweede belangrijke taak is controleren. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld de handhaving op pesticidengebruik door glas- land- en tuinbouwbedrijven. Als bouwer kan u te maken krijgen met de controle en handhaving van de lozingen van grondwater. Bijvoorbeeld als u bemaling toepast in de bouwkuip.

Passend beleid

Uw bouwactiviteiten kunnen door de waterschappen flink vertraagd worden als gevolg van bureaucratisch geneuzel over vergunningverlening en handhaving ervan. U kunt met de komende verkiezingen stemmen op wat u een passend beleid voor de bouwsector vindt voor de komende jaren. Juist als het gaat om deze twee onderwerpen, handhaving en vergunningen, verschillen de visies van politieke partijen en heeft u als bouwsector iets te kiezen.

18 maart 2015

Voor een van de oudste democratische bestuursorganen ter wereld kunt u op 18 maart een nieuw bestuur kiezen. Dan mag u uw stem uitbrengen voor het waterschap (gelijktijdig met de provincie). U kunt kiezen hoe het waterschap u als bouwsector gaat aansturen. Want uiteindelijk zijn wij het als bouwsector die met de voeten écht in de klei staan. Wijontwerpen en bouwen de dijken, kanalen en AWZI’s om Nederland droge voeten en voldoende en schoon water te geven.

deze blog is verschenen op de site van SBRCURnet