/Tag: SBRCURnet

Specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten

Kunstharsgebonden gietvloeren worden veel toegepast als decoratieve vloerafwerking. De esthetica speelt daarbij een belangrijke rol. Het ontbrak evenwel aan objectieve criteria op basis waarvan esthetische eisen overeengekomen kunnen worden dan wel waaraan de gerealiseerde vloer kan worden getoetst. Met deze richtlijn wordt invulling gegeven aan deze leemte. Bij een beoordeling volgens deze richtlijn wordt geen rekening gehouden met mogelijke voorwaarden die voortvloeien uit technische eisen, zoals bijvoorbeeld de reinigbaarheid of [...]

2017-01-22T20:11:10+01:00 1 juni 2014|Tags: , , |