//Waar gaat het waterschap nu eigenlijk over?

Waar gaat het waterschap nu eigenlijk over?

2019-03-12T11:56:25+01:00 12 maart 2019|Tags: , |

20 maart mag er weer gestemd worden voor de Waterschapsverkiezingen. Voor velen is het onduidelijk waar dit nu echt over gaat. Graag neem ik u mee door het Waterschap Vallei Veluwe.

De Gelderse Vallei bestond uit moeras

Lang geleden bestond de Gelderse Vallei uit moeras. Men kon alleen op de hoge zandruggen wonen.  Om meer woongebied te creëerden groef men in de 11e eeuw sloten om het veen te ontwateren. De economie trok in de 16e eeuw aan en de vraag naar turf steek. Vrijwel al het veen in de Gelderse Vallei werd weggegraven. De omgeving veranderde totaal.

Door de turfafgraving kwam de bodem lager te liggen, verdwenen natuurlijke hellingen en was de waterhuishouding verstoord. Het werd steeds moeilijker om de Rijn af te wateren. Grondeigenaren rondom Rhenen, Veenendaal en Ede wilden een kanaal graven die het water via Amersfoort enaar de Zuiderzee bracht. De grondeigenaren die te maken zouden krijgen met het nieuwe kanaal hadden al genoeg problemen met de afvoer van het eigen water. Zij weigerden mee te werken.

Eén voor allen, allen voor één

Gedurende lange tijd probeerde elk gebied op zijn eigen wijze met en tegen het water te werken. Door verschillende belangen zorgde een oplossing in het ene gebied voor problemen in het andere gebied. Onderhandelingen liepen keer op keer op niets uit. Tot in 1714 de eerste gezamenlijk regeling ontstond voor een beperkte afwatering door de Slaperdijk. Men begon elkaar vaker te vinden en samen op te trekken tegen het water.

 Jaren lang werden dijken, de kwaliteit van en de hoeveelheid water in de Gelderse Vallei en het Eemland door meerdere organisaties beheerd. In 1997 werd dit belegd bij één organisaties: Waterschap Vallei & Eem.  Door deze samenvoeging werd besluitvorming makkelijker, het beheer verbeterd en was voor burgers duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk was. Sinds 2013 zij voorgenoemd waterschap en Waterschap Veluwe gefuseerd tot Waterschap Vallei Veluwe.

Ook nu nog zijn er verschillende belangen

Technisch gezien is het tegenwoordig mogelijk om de hoogte van het grondwaterpeil (grotendeels) te reguleren. De grote uitdaging zit hem in het vertegenwoordigen van verschillende belangen. Grofweg zijn de huidige belangen:

  • Agrariërs: een snelle afwatering zodat de akkers in het voorjaar droog zijn om te bewerken;
  • Natuurorganisaties: de natuur zoveel mogelijk zijn gang laten gaan;
  • Steden: overtollige water snel afvoeren zodat kelders droog blijven;
  • Waterschappen: voorkomen dat schoon in de rioolwaterzuiveringen terecht komt.

Waarom politieke partijen meedoen aan de waterschapsverkiezingen

Zoals hierboven al te lezen is, is een watersysteem een heel netwerk. Deze stopt niet bij de grenzen van een waterschap. We moeten grensoverschrijdend denken om echt invloed uit te oefenen en een verschil te maken. Neem de huidige klimaatveranderingen. Willen we hierop inspelen, dan moeten we binnen het gehele watersysteem één lijn volgen. Er moet beleid op provinciaal en landelijk niveau zijn. Politieke partijen praten mee op al deze niveaus, zorgen voor de verbinding en maken een verschil voor de uitdagingen waar we voor staan. Het waterschap zorgt voor een goede uitvoering in de regio.

Water. Mijn drijfveer, uw belang

Kies 20 maart 2019 voor een frisse en deskundige blik in het Waterschap Vallei en Veluwe.
Voor dijken die beschermen en voor bruggen die verbinden. Voor water als bondgenoot.

Auke Terlouw, CDA, Kandidaat  #2