/, Waterschapsverkiezingen/Water. Mijn drijfveer, uw belang

Water. Mijn drijfveer, uw belang

2019-03-07T11:23:40+01:00 26 januari 2019|Tags: , |

Kent u het verhaal van Hans Brinker nog?
Hans stopte zijn vinger in de dijk en voorkwam een overstroming. Een goede actie, maar voor droge voeten is méér nodig. Hoe zorgen we voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken? Hoe gaan we om met droogte? Waterschap Vallei en Veluwe gaat deze uitdagingen aan. Samen met provincies, gemeentes, inwoners, on­dernemers en agrariërs. Zodat water onze vriend blijft in goed én zwaar weer.

Dit ben ik

Mijn naam is Auke Terlouw (31) en water is de blauwe draad in mijn leven. Ik werk namelijk met water. Als waterbouwkundig ingenieur ontwerp ik dijken, stuwen en slui­zen. Krachtige constructies, zodat water onze bondgenoot blijft. Adviseren en ontwerpen wissel ik af met werk op locatie. Ik sta dus vaak met mijn voeten in de klei. Want water moet je voelen, zien en volgen. Elke dag opnieuw.

Koppelpoort

Met Evelien woon ik in Amersfoort, dicht bij de Koppelpoort. Een bijzondere poort, omdat deze eeuwenlang bescherming bood tegen de stormachtige Zuiderzee. Je kunt wel zeggen dat Amersfoort en water een lange geschiedenis hebben. Net zoals de an­dere 36 gemeentes die onder het Waterschap Vallei en Veluwe vallen. En voor de toe­komst van ons waterschap zet ik mij graag in!

Meer weten?

Kijk rustig rond op mijn site en lees de blogs die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd in verschillende media. Natuurlijk kan u voor al uw vragen ook altijd persoonlijk contact met mij opnemen.

Water. Mijn drijfveer, uw belang

Kies 20 maart 2019 voor een frisse en deskundige blik in het Waterschap Vallei en Veluwe.
Voor dijken die beschermen en voor bruggen die verbinden. Voor water als bondgenoot.

Auke Terlouw, CDA, Kandidaat  #2